სკოლის შესახებ

– სკოლა–ლიცეუმი შ.პ.ს. „ცოდნა“ დაფუძნდა 1995 წელს.

– სკოლა–ლიცეუმი აქტიურადაა ჩართული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ყველა პროექტში.

– სკოლა მუდმივად ზრუნავს პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებაზე.

– სკოლა–ლიცეუმი უზრუნველყოფს მაღალი სასწავლო გარემოს შექმნას.

– მოსწავლეთა თვითმმართველობა აქტიურადაა ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში.

– ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულთა 96% წარმატებით აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს.

– სკოლის მიღწევებია: მოსწავლეთა წარმატებები სწავლაში, სასწავლო–შემოქმედებით კონფერენციებში, მოსწავლეთა სკოლაში ყოფნის სურვილი, მათი ჩართულობა სკოლის ცხოვრებაში, უსაფრთხო გარემო, პედაგოგთა მოზიდვა–შენარჩუნება, ჯანსაღი კონკურენცია .

– სკოლა სთავაზობს მშობლებს გახანგრძლივებულ მუშაობას:

– დაწყებით კლასებში საგნობრივი სწავლების პარალელურად შემოღებულია:

  1. სოციალური და ზოგადი უნარების სწავლება, ლოგიკა;
  2. სამეჯლისო და ქართული ცეკვის გაკვეთილები;
  3. ჭადრაკის გაკვეთილები;
  4. I კლასიდან ისწავლება ინგლისური ენა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები;
  5. ხატვის წრე;
  6. თეოლოგია

– სკოლას გააჩნია კომფორტული ბუფეტი.

– თემის გამოკითხვის შედეგად სკოლა მაღალრეიტინგულია ახლომდებარე სკოლებს შორის.

  
© Tofa